İŞLETMEMDE NE OLDUĞUNU BİLİYORUM

SQDCM panolarıyla üretimde yaşanan problemlerin herkes tarafından bilinip, kalıcı önlemlerin alınması sağlanmaktadır.